I don't Like | Asters Team (Video)

Directed & Edited by Iakovos Ioannidis
Assistant director: Antonis Stamoulis

Dancers
Christoulas Giannis
Dedousi Dionysia
Kalaitzis Yiannis
Karampournioti Danai
Kiziridou Valia
Kotani Dimitra
Kravari Zoe
Mitrakou Xenia
Papastergiou Marilou
Papathanasiou Nasos
Savva Katerina
Siamidou Kalli
Siskos Alexandros
Typou Alexandra
Varvouti Dimitra

Big thank you to Asters International studio for being our home and getting us all together!

Huge thank you to Dimitris Savopoulos and Savopoulos Shop Fitting for the hospitality!

thank you to Giorgos Kyriakou, Michael Logothetis, Asters team faculty.

With love,
the choreographers :) 

Kalli Siamidou & Nasos Papathanasiou